torsdag 7. april 2022

Dagens Bibellesning: Job 27-28

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 27 Job 27 Job 27 Job 27
Job 28 Job 28 Job 28 Job 28

Visdommen

Men visdommen, hvor finnes den? Hvor har forstanden sitt bosted? Mennesket vet ikke hva den er verdt. Den finnes ikke i de levendes land. (Job 28,12-13) Bibel 2011

Job lister opp hvordan mennesker ved sin kløkt og teknologi er i stand til å finne de edle metaller og steiner som er skjult i jorden. Likevel mangler de det aller viktigste som er visdom og forstand.

I vår tid er vi svært teknologisk avanserte. Tiden vi lever i kan omtales som informasjonsalderen. Vi har lett tilgang til informasjon og kunnskap - overveldende mye av den. Men fortsatt vet vi ikke hva visdommen er verdt. Den står over kunnskapen. Visdom er å kunne bruke kunnskap og informasjon på rett måte.

Paulus viser oss at visdommen er også personen Jesus Kristus:
Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, (1. Korinterbrev 1,30) Bibel 2011

Dikteren ber:
Bred dine vide vinger, å Jesus, over meg,
og la meg trygt få hvile i ve og vel hos deg.
Vær du mitt alt i alle, min visdom og min del,
og la din rike nåde oppfylle sinn og sjel.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 14)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du er selve visdommen. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 27
Job 28