torsdag 14. april 2022

Dagens Bibellesning: Job 29-30

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 29 Job 29 Job 29 Job 29
Job 30 Job 30 Job 30 Job 30

I de gode gamle dager

Kunne jeg få det som i tidligere måneder, de dagene da Gud våket over meg, da hans lampe skinte over mitt hode og jeg gikk gjennom mørket i hans lys, slik jeg hadde det i mine velmaktsdager da Gud var min fortrolige i mitt telt, (Job 29,2-4) Bibel 2011

Job lengter tilbake til tiden før ulykken rammet ham. For noen blir lengselen tilbake til de gode gamle dagene en hindring for å leve dagen i dag. Andre kan lengte så sterkt til framtidsdager at det blir et hinder for å leve dagen i dag.

David sier at tidene er i Guds hånd: Mine tider er i din hånd, (Salme 31,16a) Bibel 2011

Min fortid, min nåtid og min framtid er i Guds hånd. Der er mine tider trygge og vel bevart. Min fortid skal få lov til å være nettopp det - fortid. Jeg kan ikke endre den. I dag kan jeg velge om jeg vil leve for og med Herren eller ikke. Min framtid kjenner bare Gud - det er nok.

Dikteren vitner:
Han frelste meg helt, halleluja!
Min fortid er under hans blod.
Og Golgatas strøm gjør meg hvit’re enn sne.
Min framtid er under hans blod.
(Celia H. Morris, Frelsesarmeens Sangbok nr. 676)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å leve for deg i dag! Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 29
Job 30