lørdag 16. april 2022

Dagens bibellesning: Markus 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Markus 11 Markus 11 Markus 11 Markus 11
Markus 12 Markus 12 Markus 12 Markus 12

Bønnehindringer

Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. (Markus 11,25) Bibel 2011

Det finnes ting som er til hinder for mine bønner og mitt forhold til Gud. Dagens vers viser meg at manglende vilje til å tilgi den som på en eller annen måte har krenket meg er et hinder. I neste vers, Markus 11,26, så sies det tydelig at om jeg ikke tilgir min neste så tilgir ikke Gud meg.

Dikteren oppfordrer:
La oss elske hverandre
liksom Han har elsket oss,
vandre i Guds lys,
vandre i Guds kjærlighets lys.
---
La oss tilgi hverandre
liksom Han har tilgitt oss,
vandre i Guds lys,
vandre i Guds kjærlighets lys.
(Frelsesarmeens Sangbok nr. 393)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å tilgi den som har gjort meg urett. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Markus 11
Markus 12

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Markus 11
Markus 12