onsdag 27. april 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 48-50

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 48 Salme 48 Salme 48 Salme 48
Salme 49 Salme 49 Salme 49 Salme 49
Salme 50 Salme 50 Salme 50 Salme 50

Du kan ingenting ta med deg dit du går

Vær ikke redd når noen blir rik, når velstanden øker i hans hus. For når han dør, får han ingenting med, velstanden følger ham ikke i graven. (Salme 49,17-18) Bibel 2011

Cornelis Vreeswijk sang om den sannheten vi alle vet er riktig: Rikdom og velstand er midlertidig! Likevel kan det synes som om de fleste av oss gjør vårt beste for å ignorere den sannheten. Vi samler og begjærer stadig mer av materielle verdier.

Jeg er vokst opp i velferdsstaten Norge og har aldri manglet grunnleggende ting som tak over hodet, mat på bordet, klær på kroppen og i skapet, skolegang og helsetjenester. Men for 100 år siden var forskjellene i Norge enorme. De rike holdt rikdommen for seg selv og arbeidsfolk hadde dårlige vilkår.

Velferdsstaten er ikke perfekt og bygges nå stadig ned. Nå har vi nye skiller i Norge som er problematiske. Frelsesarmeen peker på mange av dem i en rapport kalt "Der skoen trykker".

Hensikten med livet er ikke å samle mest mulig gods og gull. Paulus sier:
For tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. (1. Timoteus 6,7-10) Bibel 2011

Paulus fortsetter med å definere hva som er meningen med livet:
Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, (1. Timoteus 6,11-12a) Bibel 2011

Det eneste jeg kan ta med meg fra dette livet og inn i det neste er mitt forhold til Jesus. Gjør jeg hans gjerning her og følger hans vei, så er jeg vel rustet for evigheten.

Dikteren spør og svarer:
Er det noen som kan hjelpe når ved dødens flod vi står,
som vil følge gjennom flodens kalde gys,
som oss trygt kan føre over, til den annen strand vi når,
og i nattens mørke gi oss håp og lys?
---
En det kan, bare han,
den dyrebare Jesus, ja, han kan. 
Når deg sorger trykker ned,
ei utvei mer du vet,
han er vennen som kan hjelpe, ja, han kan.
(J. B. Mackay, Frelsesarmeens Sangbok nr. 116)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du er med meg i liv og i død. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 48
Salme 49
Salme 50