lørdag 23. april 2022

Dagens bibellesning: Markus 13-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Markus 13 Markus 13 Markus 13 Markus 13
Markus 14 Markus 14 Markus 14 Markus 14

Uforgjengelig

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. (Markus 13,31) Bibel 2011

Guds ord består. Når lederne i denne verden faller, så står Guds ord. Når idrettsheltene faller, så står Guds ord. Når forbildene faller, så står Guds ord. Når sykdom eller ulykke rammer, så består Guds ord. Når jeg dør, så står Guds ord.

Dikteren sier det slik:
Guds ord og løfter kan aldri svike,
nei, de står faste som urtidsklippen.
Når støtter faller og mangt må vike,
Guds løftesord rokkes ei.
---
Guds løfter holder når jeg skal vekkes
ved Fader-røsten av siste søvnen.
Av englehender meg kronen rekkes.
Guds løftesord rokkes ei.
(Johan Holmstrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 183)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at ditt ord holder igjennom alt. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Markus 13
Markus 14

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Markus 13
Markus 14