lørdag 30. april 2022

Dagens bibellesning: Markus 15-16

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Markus 15 Markus 15 Markus 15 Markus 15
Markus 16 Markus 16 Markus 16 Markus 16

Han er ikke lenger i graven

Men han sa til dem: "Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! (Markus 16,6) Bibel 2011

«Kristus er oppstanden!» Denne eldgamle påskehilsenen burde vi egentlig hilse hverandre med hele året. Den forteller om det viktigste i vår kristne tro: Frelseren Jesus lever. La gjensvaret lyde: «Ja, Han er sannelig oppstanden!»

På søndagsskolen synger vi:
På Golgata stod det et kors.
Jesus døde på korset.
I hagen var det en grav.
Jesus lå i den graven.
Men korset er tomt,
graven er tom.
Jesus stod opp og han lever.
(Tekst og musikk: Geir Hindar)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du lever og frelser! Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Markus 15
Markus 16

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Markus 15
Markus 16