onsdag 11. mai 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 54-56

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 54 Salme 54 Salme 54 Salme 54
Salme 55 Salme 55 Salme 55 Salme 55
Salme 56 Salme 56 Salme 56 Salme 56

Guds flaske

Du har skrevet opp hvordan jeg flakket omkring; mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? (Salme 56,9) 1978/85

David ber inderlig og priser Gud. David forteller oss her at Gud vet hvordan David har vært tvunget til å flakke omkring og det hele er skrevet ned i Guds bok. Gud holder regnskap.

Men jeg synes at det mest bemerkelsesverdige er at Gud har samlet opp og tatt vare på tårene. Vi prøver gjerne å skjule våre tårer for omverdenen, men de er ikke skjult for Gud. Tårene er så verdifulle for Gud at han samler dem opp i sin flaske.

Dikteren vitner:
En stille stund med Jesus, hva fred den har med seg.
Når mennesker meg dømmer og stundom sårer meg,
når misforstått og såret fra venners krets jeg går,
en liten stund med Jesus vil lege alle sår.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 108)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at mine tårer er verdifulle for deg. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 54
Salme 55
Salme 56