tirsdag 17. mai 2022

Dagens bibellesning: 2 Samuelsbok 15-19

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Samuelsbok 15 2 Samuelsbok 15 2 Samuelsbok 15 2 Samuelsbok 15
2 Samuelsbok 16 2 Samuelsbok 16 2 Samuelsbok 16 2 Samuelsbok 16
2 Samuelsbok 17 2 Samuelsbok 17 2 Samuelsbok 17 2 Samuelsbok 17
2 Samuelsbok 18 2 Samuelsbok 18 2 Samuelsbok 18 2 Samuelsbok 18
2 Samuelsbok 19 2 Samuelsbok 19 2 Samuelsbok 19 2 Samuelsbok 19

Fra forbannelse til velsignelse

Kanskje Herren ser til meg i min nød og vender denne dagens forbannelse til noe godt. (2. Samuelsbok 16,12) Bibel 2011

David viser ydmykhet og overgir seg helt og holdent til Guds dom selv om det er mennesker som snakker stygt om ham og forbanner ham. Han vet at om forbannelse uttales så er det alene Gud som kan snu det.

Hvordan tar jeg det når noen snakker nedsettende om meg? Venter jeg til Herren griper inn?

Dikteren sier:
Hvor trygt når livets alvor møter deg på ferden,
å ha en venn som hjelpe kan og alt forstår.
Om du blir hånet, misforstått i denne verden,
fortrøstningsfullt til Jesus, Frelseren, du går.
(O. Udd-Johansen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 570)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å tåle. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Samuelsbok 15
2 Samuelsbok 16
2 Samuelsbok 17
2 Samuelsbok 18
2 Samuelsbok 19