torsdag 26. mai 2022

Dagens Bibellesning: Job 41-42

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 41 Job 41 Job 41 Job 41
Job 42 Job 42 Job 42 Job 42

Jeg har sett

Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. (Job 42,5) Bibel 2011

Etter sitt møte med Gud, må Job erkjenne at det han visste før, det var bare basert på rykter om Gud. Nå hadde han selv møtt Gud. Nå forstår Job mer om Gud og angrer alt han har sagt som ikke stemmer, alt det han hadde sagt uten å forstå. Nå gir Job Gud ære og får Guds velbehag. Nå må Job gå i forbønn for sine venner.

Uten det personlige møtet med Jesus ville min tro bare vært tørr teori. Jeg tror ikke fordi det er kultur eller fordi jeg er blitt opplært om innholdet i en hellig bok. Jeg er med i en menighet og leser Bibelen fordi jeg har møtt den levende Gud. Relasjonen med Jesus er det viktigste grunnlaget for min tro og mine livsvalg.

Dikteren vitner:
Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galile.
Jeg har kjent hans guddomlige kraft.
Mine øyne han åpnet så jeg kunne se,
det er sant hvert et ord han har sagt.
---
Jeg har sett ham på vandring fra sted og til sted,
sett ham lindre all sorg og all nød.
Der han leger de syke, gir sjelene fred
Og i ørk'nen gir hungrige brød.
(Åge Samuelsen, Schibboleth nr. 140)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du møter meg igjen og igjen. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 41
Job 42