søndag 22. mai 2022

Dagens bibellesning: 2 Korinterne 11-13

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Korinterne 11 2 Korinterne 11 2 Korinterne 11 2 Korinterne 11
2 Korinterne 12 2 Korinterne 12 2 Korinterne 12 2 Korinterne 12
2 Korinterne 13 2 Korinterne 13 2 Korinterne 13 2 Korinterne 13

Svakhet

Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. (2. Korinterbrev 12,8-9) Bibel 2011

Dette er en vanskelig lekse å lære. Guds kraft virker i min svakhet. Jeg liker ikke å være svak, det gjorde ikke Paulus heller, så han ba om å bli kvitt plagen. Men når jeg handler i egen kraft og styrke så hemmes Guds rike. Når jeg innser at jeg er svak, da kan Gud slippe til.

Dikteren ber:
Vi rekker våre hender frem som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.
---
Alt godt, til vårt og andres vel, er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare kvist skal skyte knopp!
---
Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender.
Å Gud, all godhets giver: Kom, Ta bolig i vår fattigdom.
(Svein Ellingsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 583)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at i min svakhet åpenbarer du din styrke. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Korinterne 11
2 Korinterne 12
2 Korinterne 13


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Korinterne 11
2 Korinterne 12
2 Korinterne 13