mandag 6. juni 2022

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 37-40

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Mosebok 37 2 Mosebok 37 2 Mosebok 37 2 Mosebok 37
2 Mosebok 38 2 Mosebok 38 2 Mosebok 38 2 Mosebok 38
2 Mosebok 39 2 Mosebok 39 2 Mosebok 39 2 Mosebok 39
2 Mosebok 40 2 Mosebok 40 2 Mosebok 40 2 Mosebok 40

Bruksanvisningen

Moses gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham. (2. Mosebok 40,16) Bibel 2011

På jobben fikk vi nytt skrivebord med hyller til vaktrommet. Det kom flatpakka og sjefen bestemte at to av mine mannlige kollegaer kunne skru det sammen. De ignorerte fullstendig papirene i pakken og skrudde sammen bordet, men sto igjen med noen små hylledeler som de ikke fikk montert. Først da ble monterings-anvisningen konsultert og den kunne fortelle at det var svært viktig å begynne monteringen av bordet med å sette sammen den lille hyllen beregnet på CD-rom-plater... For å få hylla på plass måtte hele bordet demonteres. Mye bryderi hadde vært spart ved å lese og følge anvisningen fra de som hadde designet bordet.

Bibelen gir oss Guds anvisninger for hvordan livet bør leves. Noe av det synes begrensende, uforståelig og gammeldags. Tør vi tro at skaperen vet best?

Dikteren bekjenner og ber:
Jeg ønsker si ja til min Herre, min Gud,
og gå der hvor han leder meg.
Si nei til de selviske ønsker jeg har,
og frykt for å følge hans vei.
Jeg ønsker si ja til min Herre, min Gud,
så Ånden får virke i meg.
---
Jeg sier ja til din vilje, å Gud!
Ja, til din plan, jeg vil følge ditt bud.
Ta alt jeg har, du ei mindre skal ha,
her er mitt svar, det er ja!
(John Larsson, Frelsesarmeens Sangbok nr. 328)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg gå på din vei også når jeg synes min egen er bedre. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Mosebok 37
2 Mosebok 38
2 Mosebok 39
2 Mosebok 40