onsdag 8. juni 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 66-68

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 66 Salme 66 Salme 66 Salme 66
Salme 67 Salme 67 Salme 67 Salme 67
Salme 68 Salme 68 Salme 68 Salme 68

Den ensomme

Gud lar ensomme finne et hjem, han fører fanger ut til lykke og trivsel, men opprørere må bo i et øde og avsvidd land. (Salme 68,7) Bibel 2011

Ufrivillig ensomhet er ikke noe godt å oppleve, men Gud er i stand til å fylle livet med innhold og mening også for meg som ofte lider under ensomheten.

Dikteren vitner:
Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti,
og jeg tenkte: Meg ingen forstår.
Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si:
Jeg er trofast i dag som i går.
---
Hvilken lykke og fred, ja, vidunderlig fred
som jeg har når med Jesus jeg går.
La så allting forandres, min sang blir dog ved:
Han er trofast i dag som i går.
(David Welander, Frelsesarmeens Sangbok nr. 305)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du alltid er med meg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 66
Salme 67
Salme 68