lørdag 4. juni 2022

Dagens bibellesning: Lukas 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 9 Lukas 9 Lukas 9 Lukas 9
Lukas 10 Lukas 10 Lukas 10 Lukas 10

Hva sier du?

"Og dere", spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" Da svarte Peter: "Du er Guds Messias." (Lukas 9,20) Bibel 2011

Hva sier du om Jesus? For noen er han bare et godt menneske. Jeg sier med Paulus at han er Gud åpenbart i kjøtt og blod (1 Tim 3,16), han er min store Gud og frelser ( Tit 2,13). Jeg sier med døperen Johannes at han er Guds lam som bærer verdens synd (Joh 1,29).

Dikteren sier:
Å Herre, til hvem skulle vi dog gå hen?
Du har jo det evige livet!
Kun du bærer navnet som synderes venn,
kun du har ditt livsblod oss givet!
Hvor fattig, hvor øde og tom var vår jord,
om ikke vi hadde ditt evighetsord,
som løfter vår sjel over jorderiks grus
og opp mot det himmelske høye.
(Henry A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 613)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du er den du er. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 9
Lukas 10

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 9
Lukas 10