onsdag 15. juni 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 69-71

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 69 Salme 69 Salme 69 Salme 69
Salme 70 Salme 70 Salme 70 Salme 70
Salme 71 Salme 71 Salme 71 Salme 71

Liv

Og dere som søker Gud, deres hjerter skal leve. (Salme 69,33b) BGO 1997

Mitt åndelige liv skapes og styrkes ved at jeg søker Gud. Stopper mine bønner og søken etter Guds nærvær så hemmes livet og etter hvert kan det kveles helt. Men slik behøver det ikke å gå. Livets kilde er åpen for meg.

Dikteren sier:
Til livsflodens herlige kilde vi går,
der styrke og legedom alltid vi får.
En himmel av salighet finner vi der,
og kilden er åpen og fri for enhver.
---
Dra kun opp! Dra kun opp!
Det er fritt. Det er fritt.
La ditt kar bli fullt, for du kan fritt
av livets kilde drage opp.
(Fredrik Engelke, Frelsesarmeens Sangbok nr. 558)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du holder meg levende i deg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 69
Salme 70
Salme 71