lørdag 11. juni 2022

Dagens bibellesning: Lukas 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 11 Lukas 11 Lukas 11 Lukas 11
Lukas 12 Lukas 12 Lukas 12 Lukas 12

Ilden er tent

Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! (Lukas 12,49) Bibel 2011

Jesus er den som døper med Den hellige ånd og ild. I det Jesus uttaler ordene i dagens vers så er ikke den ilden tent på jorden ennå. Etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart kommer Den hellig ånd over disiplene på pinsedagen. Denne ilden brenner fortsatt i disipler. Jeg trenger den!

Frelsesarmeens grunnlegger ber:
Å Kristus, guddomsflamme skjønn,
send din ild! Send din ild! Send din ild!
Ditt løfte oppfyll nå, Guds sønn,
send din ild! Send din ild! Send din ild!
Se på vår trang, hør på vårt rop,
til deg alene står vårt håp,
gi oss på ny en pinsedåp,
send din ild! Send din ild! Send din ild!
---
Å sett vår sjel i hellig brann,
send din ild! Send din ild! Send din ild!
Den ild vårt hjerte rense kan,
send din ild! Send din ild! Send din ild!
Den styrker oss i prøvens tid,
den gir oss seier i hver strid,
bevarer sjelens kledning hvit,
send din ild! Send din ild! Send din ild!
(William Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 630)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for ilden du tenner. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 11
Lukas 12

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 11
Lukas 12