onsdag 6. juli 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 78-80

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 78 Salme 78 Salme 78 Salme 78
Salme 79 Salme 79 Salme 79 Salme 79
Salme 80 Salme 80 Salme 80 Salme 80

Guds ansikt lyser

Gud, før oss tilbake, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst! (Salme 80,4) Bibel 2011

Vi kjenner uttrykket igjen fra den aronittiske velsignelsen. Det forekommer flere ganger i Salmenes bok og alltid knyttet til Guds nåde og frelse. At Guds ansikt lyser er frelsens mulighet for mennesker.

Dikteren ber:
All godhets Gud, så nådefull og kjærlig
fra livets gry og helt til livets kveld.
Vis meg ditt åsyn, lys meg fram til korset,
hvor frelse er for syndens trell.
Jeg bringer deg min synd, kun du kan tilgi meg.
(Evangeline Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 3)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du frelser. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 78
Salme 79
Salme 80