tirsdag 12. juli 2022

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 6-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Kongebok 6 2 Kongebok 6 2 Kongebok 6 2 Kongebok 6
2 Kongebok 7 2 Kongebok 7 2 Kongebok 7 2 Kongebok 7
2 Kongebok 8 2 Kongebok 8 2 Kongebok 8 2 Kongebok 8
2 Kongebok 9 2 Kongebok 9 2 Kongebok 9 2 Kongebok 9
2 Kongebok 10 2 Kongebok 10 2 Kongebok 10 2 Kongebok 10

Halvhjertet

Men Jehu fulgte ikke helhjertet den loven som Herren, Israels Gud, hadde gitt. Han vendte seg ikke bort fra de synder som Jeroboam hadde fått israelittene til å gjøre. (2. Kongebok 10,31) Bibel 2011

Jehu for hardt fram for å utrydde Baal-dyrkelsen, men han holdt selv fast på andre synder. Noe av det han gjorde var rett og han var svært nidkjær i det. Sett utenfra så han kanskje ut som den mest gudfryktige mann på jord, men han var halvhjertet og halvhjertet er ikke nok.

Dikteren proklamerer:
Ei for gull og ære, ei for krigerskrud
står vi som soldater, strider vi for Gud.
Kjærligheten tvinger oss for ham å gå.
Vi vårt alt for Kristus gir og hjelp skal få.
---
Vi av hele hjertet følger deg, Guds Lam.
Du til kamp har kalt oss, Herre, led oss fram!
(Frances Havergal, Frelsesarmeens Sangbok nr. 247)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg være helhjertet for deg. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 6
2 Kongebok 7
2 Kongebok 8
2 Kongebok 9
2 Kongebok 10