tirsdag 19. juli 2022

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 11-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Kongebok 11 2 Kongebok 11 2 Kongebok 11 2 Kongebok 11
2 Kongebok 12 2 Kongebok 12 2 Kongebok 12 2 Kongebok 12
2 Kongebok 13 2 Kongebok 13 2 Kongebok 13 2 Kongebok 13
2 Kongebok 14 2 Kongebok 14 2 Kongebok 14 2 Kongebok 14
2 Kongebok 15 2 Kongebok 15 2 Kongebok 15 2 Kongebok 15

Så lenge

Joasj gjorde det som var rett i Herrens øyne så lenge presten Jojada underviste ham. (2. Kongebok 12,2) BGO 1997

I dagens vers er bibeloversetterne uenige om hvor lenge Joasj gjorde det som var rett. Noen, som Bibelforlagets oversettelse sitert i dag, sier at det var så lenge han fikk undervisning og rettledning, andre mener at det var for resten av livet. Uansett tolkning så understreker dette verset betydningen av å få undervisning og veiledning i Guds Ord. Av egen erfaring vet jeg at når min interesse for Guds Ord kjølner, da kjølner også min iver etter å tjene Gud.

Dikteren ber:
Lær meg helt å kjenne
hva du vil, min Gud,
så jeg lys kan tenne,
bringe håpets bud.
(E. May Griemes, Frelsesarmeens Sangbok nr. 454)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å ta imot rettledning fra ditt ord. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 11
2 Kongebok 12
2 Kongebok 13
2 Kongebok 14
2 Kongebok 15