mandag 8. august 2022

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 25-27

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

3 Mosebok 25 3 Mosebok 25 3 Mosebok 25 3 Mosebok 25
3 Mosebok 26 3 Mosebok 26 3 Mosebok 26 3 Mosebok 26
3 Mosebok 27 3 Mosebok 27 3 Mosebok 27 3 Mosebok 27

Fordi

Dere skal ikke gjøre urett mot hverandre, men du skal frykte din Gud. For jeg er Herren deres Gud. (3. Mosebok 25,17) Bibel 2011

Gang på gang i tredje mosebok gjentas ordene "Jeg er Herren deres Gud." I forbindelse med både lover og løfter så står det gjerne "For jeg er Herren deres Gud".

Årsaken til at jeg vil holde hviledagen hellig er at Herren er min Gud. Årsaken til at jeg stadig forsøker å gjøre det som er rett er at Jesus er min Herre. Jeg feiler nok oftere enn jeg selv vet, men jeg forsøker igjen. Årsaken til at jeg ønsker å følge Bibelens veiledning for livet er at Jesus er min Gud.

Dikteren erklærer:
Jesus kaller, og da går jeg
fram til nådens rike flod
og blir renset ren og hellig
gjennom Jesu dyre blod.
Selvet vil vel motstand gjøre,
bli fra korsets byrde fri,
men min frelser gir meg seier,
stund for stund han står meg bi.
---
Jeg vil følge deg, å Jesus,
du som gav ditt liv for meg.
Om enn andre deg forlater,
gi meg kraft til å følge deg!
(Lewis Hartsough, Frelsesarmeens Sangbok nr. 346)

BØNN: Kjære Jesus. Fordi du er Herren min Gud så vil jeg følge deg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
3 Mosebok 25
3 Mosebok 26
3 Mosebok 27