søndag 14. august 2022

Dagens bibellesning: 1 Timoteus 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Timoteus 1 1 Timoteus 1 1 Timoteus 1 1 Timoteus 1
1 Timoteus 2 1 Timoteus 2 1 Timoteus 2 1 Timoteus 2
1 Timoteus 3 1 Timoteus 3 1 Timoteus 3 1 Timoteus 3

Forbønn og takk

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. (1. Timoteus 2,1-2) Bibel 2011

Be for alle mennesker! Takk for alle mennesker! Det er ikke småtteri Paulus pålegger oss som kristne.

En venn fortalte om bønnestunden ved barnas leggetid. De oppmuntret barna til å be med egne ord og den eldste hadde fått med seg at det var viktig å be og hun var inkluderende: "Jeg ber for alle vi kjenner og alle vi ikke kjenner!"

Vi skal særlig be for ledere i samfunnet vårt slik at vi kan få leve våre liv i fred og fordragelighet.

Dikteren sier:
Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
han har lovet at svar skal du få.
---
Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.
(Trygve Bjerkrheim, Frelsesarmeens Sangbok nr. 54)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du hører bønn. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Timoteus 1
1 Timoteus 2
1 Timoteus 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Timoteus 1
1 Timoteus 2
1 Timoteus 3