onsdag 24. august 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 99-101

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 99 Salme 99 Salme 99 Salme 99
Salme 100 Salme 100 Salme 100 Salme 100
Salme 101 Salme 101 Salme 101 Salme 101

En fullkommen vei

Jeg vil lære meg den fullkomne veien. Når vil du komme til meg? Med helt hjerte vil jeg vandre i mitt hus. (Salme 101,2) Bibel 2011

David uttrykker sin lengsel etter Guds nærhet og besluttsomhet om å leve et hellig liv.

Den fullkomne veien er Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet (Joh 14,6). Han er kommet nær til meg og vil lede meg i min vandring og styrke meg i min beslutning om å leve hellig for ham.

Dikteren ber:
Mer hellighet gi meg, mer mildhet, å Gud,
mer sorg over synden, mer frykt for ditt bud!
Mer makt til å tjene, mer styrke i bønn,
mer tålmod i smerte, mer tro på Guds sønn.
(P. P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 414)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din tålmodighet og kraft. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 99
Salme 100
Salme 101