fredag 16. september 2022

Dagens bibellesning: Amos 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Amos 1 Amos 1 Amos 1 Amos 1
Amos 2 Amos 2 Amos 2 Amos 2
Amos 3 Amos 3 Amos 3 Amos 3
Amos 4 Amos 4 Amos 4 Amos 4

Profetene

Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene. (Amos 3,7) Bibel 2011

Også i dag trenger vi å høre Guds Ord. Gud både handler og taler i dag. Han holder ikke sin vilje hemmelig, men åpenbarer seg for sitt folk. Å profetere er å formidle Guds tanker og planer, altså Guds vilje. Hvem er profetene? Hvor er profetene? Som kristen kan jeg være med å profetere. Paulus sa "dere kan alle tale profetisk," (1 Kor 14,31a)

Dikteren sier:
Herre, nå vil jeg høre stemmen din,
høre alt du har å si.
Selv om det kan være vanskelig
vil jeg det videre gi.
---
Tal, Herre, jeg er din tjener.
Tal, Herre, din tjener hører.
Tal, Herre, tal.
(Jostein Nielsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 474)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å høre og tale ditt ord. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4