lørdag 10. september 2022

Dagens bibellesning: Johannes 16-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Johannes 16 Johannes 16 Johannes 16 Johannes 16
Johannes 17 Johannes 17 Johannes 17 Johannes 17
Johannes 18 Johannes 18 Johannes 18 Johannes 18

Det evige liv

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. (Johannes 17,3) Bibel 2011

Jeg vet hva den norske statsministeren heter, jeg vet en del om ham fordi det fortelles en del på TV, i aviser og blader, men jeg kjenner ham ikke. Jeg vet hva den norske kongen heter, jeg vet en del om ham fordi det fortelles en del på TV, i aviser og blader, men jeg kjenner ham ikke. Jeg kjenner ingen av disse to fordi de er ikke en del av min omgangskrets.

Jeg har lært mye om Jesus, men det viktigste er at jeg er blitt kjent med Jesus. Jeg ba og ble født på ny som Bibelen kaller det. Jeg blir mer og mer kjent med Jesus fordi jeg omgås med ham ved å lese i Bibelen og be. Det er forskjell på å vite noe om en person og å kjenne en person. Evig liv er ikke å vite mye om Gud og Bibelen. Evig liv er å kjenne Jesus.

Dikteren sier:
Vi kan lære Gud å kjenne
i Guds sønn som kom til jord.
Ved sin gjerning viste Jesus
at Guds kjærlighet er stor.
Mennesker korsfester Jesus
og de vraker Herrens bud.
Likevel beviser korset
at vi har en nådig Gud.
(John Gowans, Frelsesarmeens Sangbok nr. 581)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at det går an å kjenne deg. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18