søndag 18. september 2022

Dagens bibellesning: Filemon

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Filemon Filemon Filemon Filemon

Ikke av tvang

Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre noe. For det gode du gjør, skal ikke skje av tvang, men frivillig. (Filemon 1,14) Bibel 2011

Brevet til Filemon er en inderlig bønn fra Paulus om at Filemon må vise godhet mot en rømt slave som nå kommer tilbake som en ny skapning i Jesus. Paulus har en klar formening om hva Filemon bør gjøre, men understreker at den gode gjerningen han forventer av Filemon må gjøres av et villig hjerte, ikke av tvang.

Dikteren sier:
Dog ditt rike er
ei av verden her.
Du med sverd ei seier vinner,
ei med tvang ditt folk du binder.
For av verden her
ei ditt rike er.
(Gustav Jensen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 373)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg villig gjøre det gode. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Filemon

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Filemon