fredag 30. september 2022

Dagens bibellesning: Obadja

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Obadja Obadja Obadja Obadja

En rest

Men på Sions berg skal det være en flokk som har sluppet unna. Det skal være hellig, (Obadja 1,17a) Norsk Bibel 1988

Dagens vers gjengis noe ulikt i forskjellige bibeloversettelser. Redningsstedet Sion er et hellig sted, en helligdom (1978/85). Flokken som har sluppet unna beskrives også som en rest (Bibelen Guds Ord 1997), altså en forholdsvis liten gruppe. Idéen om at en rest slipper unna finner vi flere steder i Bibelen.

Jesus sier at vi må kjempe for å komme inn i himmelriket. Da var det en som spurte: "Herre, er det få som blir frelst?" Han sa til dem: "Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. (Lukas 13,23-24) Bibel 2011

Og ved en annen anledning sier han: For mange er kalt, men få er utvalgt. (Matteus 22,14) Bibel 2011

Dikteren sier:
Hvor salig er den lille flokk
som Jesus kjennes ved!
I ham, sin Frelser, har den nok
nå og i evighet.
I kjærlighet, i håp og tro
den vandrer her og skal få bo
med ham når håp og tro forgår,
men kjærlighet består.
(N. J. Holm, Frelsesarmeens Sangbok nr. 260)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du bevarer meg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Obadja