torsdag 13. oktober 2022

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 29-30

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 29 Ordspråkene 29 Ordspråkene 29 Ordspråkene 29
Ordspråkene 30 Ordspråkene 30 Ordspråkene 30 Ordspråkene 30

På villspor

Uten åpenbaring kommer folket på villspor, lykkelig er den som holder loven. (Ordspråkene 29,18) DNB 1978/85

Dagens vers understreker betydningen av åpenbaring. Kristen tro er på mange måter avhengig av åpenbaring. Gud åpenbarer seg i sitt ord, Bibelen. Gud åpenbarer seg også i møte med det enkelte menneske. Jeg trenger åpenbaringen av Guds kjærlighet til meg. Uten gudsåpenbaringen drives jeg lett på villspor i søken etter andre ting. Det kan være så mye forskjellig, både åndelige og materielle ting, men fellesnevneren er avstand til eller opprør mot Gud.

Dagens vers gjengis litt ulikt i forskjellige oversettelser:
Uten åpenbaring blir folket ustyrlig, (Bibel 2011)
Uten åpenbaring (profetiske syn) kaster folket fra seg alle hemninger. (Bibelen Guds Ord 1997)
Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. (Norsk Bibel 1988)

Dikteren ber:
Kjære Jesus, åpenbar meg
klart din store kjærlighet.
Fra all selviskhet bevar meg,
la meg minnes hva du led.
Skriv det dypt inn i mitt hjerte
hvilken kval min synd deg gav,
hån og lidelse og smerte,
tornekrone, kors og grav.
(Herbert H. Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 321)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du har åpenbart deg for meg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 29
Ordspråkene 30