lørdag 15. oktober 2022

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 7 Apostlenes gjerninger 7 Apostlenes gjerninger 7 Apostlenes gjerninger 7
Apostlenes gjerninger 8 Apostlenes gjerninger 8 Apostlenes gjerninger 8 Apostlenes gjerninger 8

Kalt til den ene

"Hvordan skal jeg kunne forstå", sa han, "når ingen forklarer det for meg?" (Apostelgjerningene 8,31a) Bibel 2011

Midt i vekkelsen ble Filip kalt til et øde sted. Han viste ikke hva som ventet der, men var lydig mot Gud. Gud ledet ham fra mengden til den ene som trengte hjelp for å forstå ordet. Gud ser den enkelte - også meg! Han har mange ganger sendt et menneske i min vei som hjelper meg videre. Han vil fortsatt hjelpe meg, helt fram til himmelen. Han vil også bruke meg til å hjelpe et medmenneske videre. Er jeg lydig når jeg blir tatt bort fra begivenhetenes sentrum og sendt til et øde sted?

Dikteren sier:
Gud, din skaper, gav deg livet, lot ditt hjerte slå.
Og sin egen sønn han ofret, så du frelses må.
Lille menneske – Gud har deg i sin tanke stor.
Han har staket kursen for ditt korte liv på jord.
Med en evig kjærlighet hans hjerte for deg slår.
Har selv du valgt den retning for veien som du går?
(Åse Kjølner, Frelsesarmeens Sangbok nr. 250)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg følge ditt kall, så ditt rike kan vokse. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 7
Apostlenes gjerninger 8

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 7
Apostlenes gjerninger 8