lørdag 22. oktober 2022

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 9 Apostlenes gjerninger 9 Apostlenes gjerninger 9 Apostlenes gjerninger 9
Apostlenes gjerninger 10 Apostlenes gjerninger 10 Apostlenes gjerninger 10 Apostlenes gjerninger 10

Navnet Jesus

Om ham (Jesus fra Nasaret) vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. (Apostelgjerningene 10,43) Bibel 2011

Alle profetene vitner om den ene. Alle profetene vitner om ham som er veien, sannheten og livet - JESUS. I Jesu navn - bare ved navnet Jesus - ligger tilgivelse for synder!

Dikteren vitner:
Jesus, du meg elsker inderlig,
tilgir synd og leder rett min vei,
våker over sjelens skjulte liv.
Jesus, du er alt i alt for meg.
(Edward H. Joy, Frelsesarmeens Sangbok nr. 335)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for syndenes forlatelse. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 9
Apostlenes gjerninger 10

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 9
Apostlenes gjerninger 10