mandag 21. november 2022

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 16-19

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 16 5 Mosebok 16 5 Mosebok 16 5 Mosebok 16
5 Mosebok 17 5 Mosebok 17 5 Mosebok 17 5 Mosebok 17
5 Mosebok 18 5 Mosebok 18 5 Mosebok 18 5 Mosebok 18
5 Mosebok 19 5 Mosebok 19 5 Mosebok 19 5 Mosebok 19

Det du har råd til

Enhver skal komme med den gaven han har råd til, alt etter den velsignelsen Herren din Gud har gitt deg. (5. Mosebok 16,17) Bibel 2011

Høytidene skulle feires for Herren og man skulle ikke komme tomhendt fram for Herrens ansikt (v 16). Men ikke alle skulle komme med like store gaver. Gavens størrelse var avhengig av hva man hadde råd til.

Dikteren ber:
Hjelp meg, Gud, til å gi
både pengar, arbeid og tid
i den tenesta der eg er sett,
slik at eg kan forvalte den rett.
Gi meg kraft til å dela mitt brød
med dei menneska som er i nød.
Hjelp meg søkje fornying og fred.
Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.
(Arne Myskja, Frelsesarmeens Sangbok nr. 359)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg gi til din sak. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 16
5 Mosebok 17
5 Mosebok 18
5 Mosebok 19