torsdag 1. desember 2022

Dagens Bibellesning: Forkynneren 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 11 Forkynneren 11 Forkynneren 11 Forkynneren 11
Forkynneren 12 Forkynneren 12 Forkynneren 12 Forkynneren 12

Meningsløst?

Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen. (Forkynneren 11,1) Bibel 2011

Jeg har selv kastet brød på vannet. Da jeg var barn synes jeg det var veldig spennende å mate endene som svømte rundt på Lille Lungegårdsvannet i Bergen. Brødet jeg kastet ut på vannet ble spist av fuglene, jeg så det aldri igjen.

Teologen skriver:
"Send ditt brød bort over vannet." Uttrykket er meningsløst. Å kaste sitt brød på vannet synes å være helt hensiktsløst. Det er å kaste det fra seg for bestandig. Men det er nettopp dette meningsløse i uttrykket som er tilsiktet. Om det du gjør for menneskene kan synes like absurd og unyttig som det å kaste brød på vannet, skal du likevel gjøre det. "I tidens løp skal du finne det igjen." Det som er gjort i tro, skal bære sin frukt, selv om det synes aldri så meningsløst.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

En hjelpende hånd rakt ut i Jesu navn kan ha mye større verdi enn det jeg ser og forstår.

Dikteren sier:
Å tro det er å bygge
sitt liv på Herrens ord
og søke fred og lykke
kun der hvor Jesus bor.
(Emilie Thorup, Frelsesarmeens Sangbok nr. 639)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg tjene deg trofast selv når det ser ut som om det ikke nytter. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 11
Forkynneren 12