mandag 12. desember 2022

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 26-28

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 26 5 Mosebok 26 5 Mosebok 26 5 Mosebok 26
5 Mosebok 27 5 Mosebok 27 5 Mosebok 27 5 Mosebok 27
5 Mosebok 28 5 Mosebok 28 5 Mosebok 28 5 Mosebok 28

Gjør rett

Forbannet er den som fordreier retten for innflyttere, farløse og enker! Og hele folket skal si: Amen. (5. Mosebok 27,19) Bibel 2011

I 5. Mosebok kapittel 27 oppfordres folket til lydighet mot Gud. Så kommer en lang liste forbannelser, en liste med handlinger Gud ikke bifaller. Blant dem finner vi dagens vers som fortsatt er aktuelt i vår tid. Kapittel 28 starter med en liste over velsignelser som de som er lydige får del i. Jeg ønsker å gjøre det som er rett og verne om de som er svake og utsatt i samfunnet.

Dikteren sier:
Form meg, å Gud, så jeg tjene kan.
Lydig mot deg, følge din vei,
så jeg i gjerning og ord er sann,
og mitt liv, alt det jeg er, lovpriser deg.
(Howard Davies, Frelsesarmeens Sangbok nr. 499)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg gjøre rett. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 26
5 Mosebok 27
5 Mosebok 28