fredag 16. desember 2022

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 7-11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Åpenbaringen 7 Åpenbaringen 7 Åpenbaringen 7 Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8 Åpenbaringen 8 Åpenbaringen 8 Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9 Åpenbaringen 9 Åpenbaringen 9 Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10 Åpenbaringen 10 Åpenbaringen 10 Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11 Åpenbaringen 11 Åpenbaringen 11 Åpenbaringen 11

Guds lam

For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. (Åpenbaringen 7,17) Bibel 2011

Et lam skal være leder og veiviser? Det er slik himmelsk opp ned logikk. Et lam er ikke i stand til å lede en flokk eller vise vei til livsviktig vann, men lammet som er beskrevet i dagens vers er Jesus. Han er offerlammet som døde for meg, men sto opp igjen fra de døde. Han seiret over synden og døden.

Dikteren sier:
Rene, rene, rene er vi i lammets blod.
Rene, rene, rene er vi i lammets blod.
Vi skal leve med ham i all evighet,
vi skal leve med ham i all evighet,
vi skal leve med ham i all evighet, ære være Gud.
(Thomas Bjerkholt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 208)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du leder til livet. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11