fredag 23. desember 2022

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 12-17

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Åpenbaringen 12 Åpenbaringen 12 Åpenbaringen 12 Åpenbaringen 12
Åpenbaringen 13 Åpenbaringen 13 Åpenbaringen 13 Åpenbaringen 13
Åpenbaringen 14 Åpenbaringen 14 Åpenbaringen 14 Åpenbaringen 14
Åpenbaringen 15 Åpenbaringen 15 Åpenbaringen 15 Åpenbaringen 15
Åpenbaringen 16 Åpenbaringen 16 Åpenbaringen 16 Åpenbaringen 16
Åpenbaringen 17 Åpenbaringen 17 Åpenbaringen 17 Åpenbaringen 17

Seieren er kommet

Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. (Åpenbaringen 12,10) Bibel 2011

Seieren ble vunnet på korset, men ennå er det mye ondskap og lidelse på vår jord. Jesus er seierherren. Når Jesus kommer igjen da skal jeg få se fullbyrdelsen av hans seier.

Dikteren sier:
Ned de gylne tempelhaller lyder seierherrens skritt,
Herrens dag, den store, nå skal ringes inn.
Og som brus av mange vann et mektig ekko toner hit,
det er tonene av seierherrens trinn.
---
Se, han kommer! Jesus kommer!
Fikentreet står i blommer.
Vår forløsningstime kommer!
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
(Fra engelsk v/ H. A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 271)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du har seiret. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Åpenbaringen 12
Åpenbaringen 13
Åpenbaringen 14
Åpenbaringen 15
Åpenbaringen 16
Åpenbaringen 17

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Åpenbaringen 12
Åpenbaringen 13
Åpenbaringen 14
Åpenbaringen 15
Åpenbaringen 16
Åpenbaringen 17