søndag 25. desember 2022

Dagens bibellesning: Judas 1

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Judas Judas Judas Judas

Bli værende!

Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. (Judas 1,21) Bibel 2011

Jeg venter på at Jesus skal komme igjen. Jeg venter på å bli ført inn til det evige livet. Dagens vers sier at jeg må bli værende i Guds kjærlighet mens jeg venter. Bli værende!

Dikteren sier:
I bønnens vrå der får jeg kjærlighet
Å vise verden mild barmhjertighet.
Å elske andre som meg selv i alt,
Da er jeg verdens lys og jordens salt.
---
I bønnens vrå, i bønnens vrå,
Der får jeg kjenne fred og ro og trøst.
I bønnens vrå, i bønnens vrå,
Der hører jeg min kjære Frelsers røst.
(Olav Kvam, Frelsesarmeens Sangbok [1977] nr. 240)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg bli i din kjærlighet. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Judas

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Judas