tirsdag 10. januar 2023

Dagens bibellesning: Josva 6-10

Bibeltroskap

Deretter leste Josva opp alt som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik det var skrevet i lovboken. Ikke ett ord av alt det Moses hadde påbudt, unnlot Josva å lese opp for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og de innflytterne som bodde blant dem. (Josva 8,34-35) Bibel 2011


Bibeltroskap er å forholde seg til hele Bibelen. Det er mye i Bibelen som er vanskelig å forstå for et moderne menneske. Det er en del i fortellingene som er direkte frastøtende og det er en del vi ganske enkelt ikke liker fordi det ikke passer inn i hvordan vi synes Gud eller livet skal være. En nøkkel til å forstå er å se Bibelen i sammenheng. Summen av ditt ord er sannhet, dine rettferdige lover varer evig. (Salme 119,160 ) Bibel 2011 

Det finnes mange bøker og oppslagsverk som kan hjelpe oss i vår forståelse. En viktig ting er å la skrift tolke skrift. Det gamle testamentet (GT) må tolkes i lys av Det nye testamentet (NT). NT lærer oss f.eks. at vi ikke lenger skal ofre dyr for våre synder. Det tok Jesus hånd om en gang for alle. Vi må be Gud hjelpe oss forstå når vi leser og studerer Guds ord. 

Dikteren ber: 
Lær oss trofast å ta vare på det ord som vi har fått! 
Led oss i ditt lys, det klare, på den vei du selv har gått! 
Gjør for deg vårt hjerte stille, la ei vantro oss forville, 
Herre, la oss ei forspille nådestunden vi har fått. 
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 229) 

BØNN: Kjære Jesus. Takk for Bibelen. Hjelp meg å holde fast ved hele Skriften og forstå mer dag for dag. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Josva 6
Josva 7
Josva 8
Josva 9
Josva 10


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Josva 6
Josva 7
Josva 8
Josva 9
Josva 10