fredag 20. januar 2023

Dagens bibellesning: Jesaja 12-17

Kilder

Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. (Jesaja 12,3) Bibel 2011


Troslivet kan ligne en ørkenvandring. Ørkenen er tørr og ugjestmild, men Gud har sørget for at det er ressurser for oss underveis. Bibelen, felleskapet og bønnen er viktige kilder for meg som troende.

Om frelsens kilder sier teologen:
Frelsen er altså sammenliknet med kildevann.
a. Det er klart, rent, uten smuss.
b. Det er friskt, alltid nytt, - en kilde.
c. Det tørrer ikke bort som mange bekker og elver, men veller fram også i tørre tider og egner.
d. Det er rikelig. De skal "øse", - ikke måle et begrenset kvantum, men bare øse så meget de vil; kilden er alltid like full.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamente)

Jeg vil øse av kildene. Vil du?

Dikteren sier:
Nå øser vi flittig med lyst dagen lang
av livskildevellet med fryd og med sang.
Vi meget behøver, men mere vi får,
det kveger vår sjel når i ørk’nen vi går.
Dra kun opp! Dra kun opp!
Det er fritt. Det er fritt.
La ditt kar bli fullt, for du kan fritt
av livets kilde drage opp.
(Fredrik Engelke, Frelsesarmeens Sangbok nr. 558)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for det levende vannet som jeg kan øse av. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Jesaja 12
Jesaja 13
Jesaja 14
Jesaja 15
Jesaja 16
Jesaja 17


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Jesaja 12
Jesaja 13
Jesaja 14
Jesaja 15
Jesaja 16
Jesaja 17