mandag 23. januar 2023

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 12-15

Vinkelen

Herren sa til Abram: "Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes." (1. Mosebok 12,1-3) Bibel 2011


Abram ble stamfar for et spesielt folk, jødene, som skulle bringe velsignelse til hele jordens folk. Ja, frelsen kommer fra jødene (Johannes 4,22). Jesus levde sitt jordiske liv som jøde, men er en frelser for alle som vil tro: Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. (Galaterne 3,14) Bibel 2011

Abraham ble velsignet av Gud og skulle bli til velsignelse for andre. Dette prinsippet om å bli velsignet for å velsigne andre gjelder også meg. Jeg har hørt dette beskrevet som å leve "i vinkelen". Det vil si at jeg tar imot ovenfra (vertikalt) og gir ut til mine medmennesker (horisontalt).

Dikteren spør og ber:
Er ditt liv innviet til Jesus?
Er du fylt av hans kjærlighets ånd?
Går velsignelsens strømmer til andre
både gjennom din munn og din hånd?
Levende vannstrømmer, Frelser, fra deg,
send dem til tørstende sjeler ved meg.
Din vil jeg være, kar til din ære,
hva du meg gav, være helliget deg.
(G. H. Smyth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 119)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å leve hver dag "i vinkelen". Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Mosebok 12
1 Mosebok 13
1 Mosebok 14
1 Mosebok 15


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 12
1 Mosebok 13
1 Mosebok 14
1 Mosebok 15