søndag 29. januar 2023

Dagens bibellesning: Romerne 9-10

Likeverd

For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. (Romerne 10,12) Bibel 2011


Dagens utvalgte vers minner oss om noe viktig: Vi er alle like i møte med Gud. Han har skapt alle. Uavhengig av nasjonalitet, hudfarge og status i samfunnet så vil alle som av hjertet påkaller Jesus bli frelst. Vi som allerede tror plikter å forkynne budskapet så alle kan få høre.

Dikteren forteller:
De skal komme fra øst, de skal komme fra vest
og ta plass i Guds rike en gang.
Og på Faderens ord: «Vær velkommen til fest»,
tar de plass i Guds rike en gang.
Og farge, rase, stilling her
betyr slett ikke noe der.
De skal komme fra øst, de skal komme fra vest
og ta plass i Guds rike en gang.
(John Gowans, Frelsesarmeens Sangbok nr. 27)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å huske at alle mennesker har samme verdi for deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Romerne 9
Romerne 10


Studiespørsmål av Phil Layton:
Romerne 9
Romerne 10


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Romerne 9
Romerne 10