fredag 3. februar 2023

Dagens bibellesning: Jesaja 23-28

Hastverk

Derfor, så sier Herren Gud: Se, jeg legger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, et sikkert fundament. Den som tror, har ingen hast. (Jesaja 28,16) Bibel 2011


Hastverk er lastverk sier ordtaket. Jesaja sier at den troende ikke har det travelt. Ligger det muligens en dypere mening i det hebraiske ordet som er oversatt hast?

Noen andre oversettelser og kommentarer:

Den engelske bibeloversettelsen New International Version sier:
"the one who trusts will never be dismayed." = den som tror skal ikke bli forferdet.

Svensk Bibel 2000 sier:
"Den som har tro förhastar sig inte." = Den som tror forhaster seg ikke.

Øivind Andersen (Ved Kilden) kommenterer:
Å haste betyr etter grunntekstens ord egentlig å flykte i panikk. Det kunne best oversettes slik: Den som tror, flykter ikke i panikk.

Fredrik Wisløff (Det Gamle Testamente) kommenterer:
"Den som tror, haster ikke". Det er konklusjonen av det hele. Er Guds frelse så prøvet, fast og trygg som denne grunnstein, kan enhver i tro stole på den. Ingen skal behøve "å haste" omkring i angst for å søke menneskelig hjelp - slik som nå Juda gjorde ved å inngå forbund med Egypt. - Tro er ro, stillhet og hvile. Vi står atter her ved en av grunntankene i Esaias forkynnelse. Til Akas lød den samme tanke tidligere: "Vil I ikke tro, skal I ikke bestå." (Jes 7,9)

Så skal jeg ikke frykte, forhaste meg, stresse eller få panikk. Jeg kan hvile i tro på det Jesus har gjort.

Dikteren vitner:
Alene i håp til Gud, min sjel, vær stille.
Han fører meg sikkert ut, meg arme lille.
Han ene min klippe er til hvem jeg iler;
og stormer det om meg her, der trygg jeg hviler.
(Jonas Pettersen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 2)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg til troens hvile. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Jesaja 23
Jesaja 24
Jesaja 25
Jesaja 26
Jesaja 27
Jesaja 28


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Jesaja 23
Jesaja 24
Jesaja 25
Jesaja 26
Jesaja 27
Jesaja 28