onsdag 8. mars 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 27-29

Jeg fikk hjelp

Herren er mitt vern og mitt skjold, mitt hjerte satte sin lit til ham, og jeg fikk hjelp. Hjertet jublet, med sang vil jeg prise ham. (Salme 28,7) Bibel 2011


Når noe er vanskelig å få til og jeg får veiledning og hjelp blir jeg glad og lettet.

Noen ganger er livet vanskelig å få til. Jesus er den beste hjelper og gir den mest pålitelige veiledning. Når Jesus rører ved mitt indre skapes det en ny sang der inne. Den nye sangen leter etter ord og det er mange passende ord i forskjellige sang- og salmebøker.

En dikter gir meg følgende ord som jeg kan gjøre til mine:
Det er lovsang i min sjel i dag,
en strengelek for ham;
fra hjertet stiger toner fler
enn jeg kan juble fram.
---
Det er lykke i min sjel i dag,
jeg seirer ved Guds lam,
og mer enn jeg kan fatte nå,
er gjemt til meg hos ham.
(Eliza Edmunds Hewitt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 59)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du har hjulpet meg og fortsatt hjelper meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 27
Salme 28
Salme 29


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 27
Salme 28
Salme 29