lørdag 11. mars 2023

Dagens bibellesning: Matteus 26-28

Noe så kjedelig som disiplin

Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak. (Matteus 26,41) Bibel 2011


Dagens vers avslutter med "kroppen er svak". Betydningen forklares enklest ved å sitere hva et par eldre bibeloversettelser sier: "menneskenaturen er svak" og "kjødet er skrøpelig".

Har du hatt gode intensjoner og fine idéer som aldri er blitt realisert? Jeg har! Noen vidløftige drømmer er det kanskje like greit at aldri realiseres, men det finnes gode ting som er viktige og som burde vært gjort, både for egen del og ikke minst for et medmenneske. Det var en lærer som sa til meg at "Gud trenger ikke din helliggjørelse, dine medmennesker gjør."

De gjerninger som Gud kaller til krever noe så kjedelig som disiplin. Jeg ønsker å nå et mål, men for å komme ditt må jeg ofre noe for å fokusere på det som leder til målet. Å ofre og forsake er ikke alltid så enkelt, det er ikke lystbetont, det er ikke gøy, det kan koste mye, men er nødvendig for å nå et mål.

Paulus sammenligner det kristne livet med en idrettskonkurranse: Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. (1. Korinterbrev 9,24-25) Bibel 2011

Dikteren sier:
Alle skal vi høste det som her vi sår.
Om vi sår i Ånden, godt vi høste får.
Den som sår i kjødet, derav vente må
kun forderv å høste, ordet sier så.
(Bernhard B. Fjærestrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 6)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å løpe slik at jeg vinner. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Matteus 26
Matteus 27
Matteus 28


Studiespørsmål av Phil Layton:
Matteus 26
Matteus 27
Matteus 28


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Matteus 26
Matteus 27
Matteus 28