mandag 13. mars 2023

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 40-43

Ikke opp til meg

Farao sa til Josef: "Jeg har hatt en drøm, og det er ingen her som kan tyde den. Men jeg har hørt om deg at når du hører en drøm, kan du tyde den." Josef svarte farao: "Det er ikke opp til meg, bare Gud kan gi et svar som er godt for farao." (1. Mosebok 41,15-16) Bibel 2011


Josef var rask til å gi Gud æren for Guds gave. Josef kunne ikke tyde drømmer, det var Gud som viste ham hva drømmene betød. Dette kommer også fram når Farao har fortalt hva han drømmer og Josef sier flere ganger at det er Gud som har talt til Farao gjennom drømmene.

I Frelsesarmeen er det vanlig å takke for applaus ved å peke oppover, det minner om at det er Gud som skal ha æren. Enten det er medfødte talenter eller nådegaver som er i virksomhet så er det Gud som fortjener æren.

Dikteren sier:
Så tenn i vårt hjerte
din hellige ild!
For alltid og evig
vi hører deg til!
---
Halleluja! Din er æren.
Halleluja! Amen.
Halleluja! Din er æren.
Forny oss igjen!
(William Paton Mackay, Schibboleth nr. 242)

BØNN: Kjære Jesus. Din er makten og æren. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Mosebok 40
1 Mosebok 41
1 Mosebok 42
1 Mosebok 43


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 40
1 Mosebok 41
1 Mosebok 42
1 Mosebok 43