mandag 20. mars 2023

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 44-47

Flyttbar

Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beer-Sjeba, ofret han slaktoffer til sin far Isaks Gud. (1. Mosebok 46,1) Bibel 2011


Da jeg søkte dagpenger på grunn av arbeidsledighet, så fikk jeg vite at jeg måtte være såkalt reell arbeidssøker. En del av NAV sin definisjon av dette er at man er villig og i stand til å ta alle typer arbeid hvor som helst i Norge. Jeg har ikke hørt om så mange tilfeller, men NAV har rett til å kreve at jeg flytter hvis jeg får tilbud om jobb et annet sted i landet. Nekter jeg å flytte eller pendle så kan de nekte meg dagpenger. Jeg må være flyttbar.

Jakob var gammel, men flyttbar. Han dro med alt han eide fordi han hadde fått et bud fra sin sønn om en invitasjon fra Farao. Da han hadde begynt reisen stanset han et sted og tilba Gud. Han fikk da en bekreftelse på at Gud var med og velsignet både reisen, oppholdet og utgangen fra Egypt.

Å skulle følge Jesus kan innebære at jeg må være flyttbar.

Dikteren bekjenner:
Når du kaller, må jeg lytte. Jeg vil følge deg!
Jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei.
Dit du går vil jeg gå med, Herre, la din vilje skje,
for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg.
(John Bell / Graham Maule, Frelsesarmeens Sangbok nr. 56)

BØNN: Kjære Jesus. Jeg vil følge deg dit du leder meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Mosebok 44
1 Mosebok 45
1 Mosebok 46
1 Mosebok 47


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 44
1 Mosebok 45
1 Mosebok 46
1 Mosebok 47