onsdag 22. mars 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 33-35

Smak og se

Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham. (Salme 34,9) Bibel 2011


Dagens vers er en oppfordring om å slippe Gud til i livet. Smak og se... Gi Gud en sjanse. Samtidig sier det noe om at Gud kan oppleves, sanses og erfares og at belønningen for å søke Gud er stor.

Dikteren vitner:
Jeg styrke får til byrdene å bære,
og kraft til smil selv midt i smertens dåp,
et streif av lys, hvor mørkt det enn må være,
og denne gaven heter livets håp.
Når jeg har smakt av frelsens strøm den klare,
og sinnet av Guds storhet oppfylt er,
jeg ser en dag, fullkommen, som skal vare
og skjønt fullende alt som fattes her.
(J. A. Albro, Frelsesarmeens Sangbok nr. 51)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg har erfart din godhet. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 33
Salme 34
Salme 35


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 33
Salme 34
Salme 35