onsdag 29. mars 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 36-38

Nødrop

Herre, du kjenner min lengsel, mitt sukk er ikke skjult for deg. (Salme 38,10) Bibel 2011


Salme 38 er en av de såkalte botssalmene. David beskriver at han er i den ytterste nød både fysisk og psykisk. Han erkjenner også at det er hans egen feil. Hans synd, skyld og dårskap er årsaken til smerten. Lengselen han har er etter tilgivelse og hellig liv. Sukket er hans nødrop til Gud, Frelseren. David ber inderlig om at Gud ikke vil forlate ham, men skynde seg å hjelpe.

Dikteren bekjenner og ber:
Fra menneskefrykt og fra tvil
som titt har meg nederlag voldt,
jeg vet at du frigjøre vil
fra alt som i lenker meg holdt.
Gud, skap et rent hjerte i meg
som fylt av din kjærlighet er,
som brenner, å Herre, for deg
og strider for deg i din hær.
---
Min Gud, gjør meg hellig og god,
helt ærlig i tanker og sinn.
Jeg kaster meg ned ved din fot,
å, gi meg velsignelsen din.
(Fr. Booth-Tucker, Frelsesarmeens Sangbok nr. 286)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du tilgir meg og renser meg fra synd. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 36
Salme 37
Salme 38


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 36
Salme 37
Salme 38