lørdag 29. april 2023

Dagens bibellesning: Markus 13-14

Uforgjengelig

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. (Markus 13,31) Bibel 2011


Guds ord består. Når lederne i denne verden faller, så står Guds ord. Når idrettsheltene faller, så står Guds ord. Når forbildene faller, så står Guds ord. Når sykdom eller ulykke rammer, så består Guds ord. Når jeg dør, så står Guds ord.

Dikteren sier det slik:
Guds ord og løfter kan aldri svike,
nei, de står faste som urtidsklippen.
Når støtter faller og mangt må vike,
Guds løftesord rokkes ei.
---
Guds løfter holder når jeg skal vekkes
ved Fader-røsten av siste søvnen.
Av englehender meg kronen rekkes.
Guds løftesord rokkes ei.
(Johan Holmstrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 183)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at ditt ord holder igjennom alt. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Markus 13
Markus 14


Studiespørsmål av Phil Layton:
Markus 13
Markus 14


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Markus 13
Markus 14