onsdag 17. mai 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 57-59

Jeg vil synge

Mitt hjerte er rolig, Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille. (Salme 57,8) Bibel 2011


Jesus gir meg av sin fred og det gir meg lyst til å synge. Sangen jeg synger er den nye sangen som også gis meg av Jesus (se Salme 40,4). Ordene jeg synger og melodien er av underordnet betydning. Hjertets sang, lovsangen til Gud kommer i mange utgaver.

Dikteren sier:
Fra himlen og fra jorden klinger en og samme sang
fra korsets kjempeskare, fylt av jubel,
til Jesus som på korset ga sitt liv og blod engang,
det blodet som har gitt oss liv og frelse.
(Richard Slater, Frelsesarmeens Sangbok nr. 139)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du gir meg grunn til å synge din sang. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 57
Salme 58
Salme 59


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 57
Salme 58
Salme 59