onsdag 7. juni 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 66-68

Den ensomme

Gud lar ensomme finne et hjem, han fører fanger ut til lykke og trivsel, men opprørere må bo i et øde og avsvidd land. (Salme 68,7) Bibel 2011


Ufrivillig ensomhet er ikke noe godt å oppleve, men Gud er i stand til å fylle livet med innhold og mening også for meg som ofte lider under ensomheten.

Dikteren vitner:
Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti,
og jeg tenkte: Meg ingen forstår.
Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si:
Jeg er trofast i dag som i går.
---
Hvilken lykke og fred, ja, vidunderlig fred
som jeg har når med Jesus jeg går.
La så allting forandres, min sang blir dog ved:
Han er trofast i dag som i går.
(David Welander, Frelsesarmeens Sangbok nr. 305)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du alltid er med meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 66
Salme 67
Salme 68


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 66
Salme 67
Salme 68