søndag 11. juni 2023

Dagens bibellesning: Efeserne 1-3

Overveldende

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. (Efeserne 1,17-19) Bibel 2011


Jeg trenger å få åpnet mine øyne slik at jeg ser inn i det guddommelige mens jeg vandrer her på jorden.

Guds ånd vil
1) lære meg Gud å kjenne
2) gi meg innsikt i håpet jeg har og arven som venter
3) hjelpe meg forstå hvor overveldende stor Guds kraft er

Når noe er overveldende så er det noe som griper en sterkt eller imponerer.

Dikteren ber:
Jesus, Frelser, vi er her,
for din sannhets ord å høre,
lukk nå opp å Herre kjær,
selv vårt hjerte og vårt øre,
at vi må i hu og sinne
lukke deg og himlen inne!
---
Vår formørkede forstand
kan jo ikke sannhet kjenne,
uten din den gode Ånd
vil sitt lys i oss opptenne;
godt å tenke, tale, gjøre,
dertil må din Ånd oss føre.
(Tobias Clausnitzer, Frelsesarmeens Sangbok nr. 339)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for lys og innsikt. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Efeserne 1
Efeserne 2
Efeserne 3


Studiespørsmål av Phil Layton:
Efeserne 1
Efeserne 2
Efeserne 3


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Efeserne 1
Efeserne 2
Efeserne 3