tirsdag 20. juni 2023

Dagens bibellesning: 1 Kongebok 14-18

Bestem deg!

Elia trådte fram for hele folket og sa: "Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham; og er Baal Gud, så følg ham!" Men folket svarte ham ikke et ord. (1. Kongebok 18,21) Bibel 2011


Elia stiller folket på valg. De må ta en avgjørelse. Vil de følge Gud eller avgudene? Jesus stiller meg på valg. Jeg må ta en avgjørelse. Vil jeg følge ham eller mine egne lyster?

Dikteren ber:
Ta min vilje helt, min Konge, den er nå ei mere min,
intet urent skal nå hindre meg å være din.
Herre, deg mitt liv jeg vier, som et offer motta meg.
Alt du gav meg, glad jeg bringer fullt og helt til deg.
---
Ære være deg, min Frelser!
Alt er på ditt alter lagt,
hjertet renset og bevaret
ved din guddomsmakt.
(Lowell Mason, Frelsesarmeens Sangbok nr. 228)

BØNN: Kjære Jesus. Jeg vil følge deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Kongebok 14
1 Kongebok 15
1 Kongebok 16
1 Kongebok 17
1 Kongebok 18


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Kongebok 14
1 Kongebok 15
1 Kongebok 16
1 Kongebok 17
1 Kongebok 18